Kep ve E-imza

Şirketinizi yüksek maliyetlerden kurtarıp düşük maliyetlere yönelten kullanıcı dostu, güvenilir, düşük maliyetli ve yüksek performanslı e-Dönüşüm Hizmetlerimiz sayesinde şirketiniz zamandan tasarruf ederek iş gücü maliyetlerini düşürür.

animation image animation image animation image animation image
wave shape

Neden Kep ve E-imza

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır

Veri Bütünlüğü

Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek

Kimlik Doğrulama ve Onaylama

Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak

İnkar Edilemezlik

Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek

Hakkımızda

icon image

Şirketimiz, en yeni iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak hızlı, konforlu ve güvenilir bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Şirketleri yüksek maliyetlerden kurtarıp düşük maliyetlere yönelten kullanıcı dostu, güvenilir, düşük maliyetli ve yüksek performanslı e-Dönüşüm Hizmetlerimiz sayesinde şirketler zamandan tasarruf ederek iş gücü maliyetlerini düşürür.

icon image

Firmamız 81 ilde de hizmet olanağı sunmaktadır. Hizmet kalitemiz, referanslarımız ile onaylanarak tamamı müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olan hizmet anlayışımızla en kaliteli ve ekonomik hizmetleri müşterilerimize sunmaktır.

icon image

Güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı yedekli veri merkezli alt yapısı, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve kalite standartları ile yasal düzenlemelere uygun e-dönüşüm hizmetleri vermekteyiz. Türkiye genelinde 100’ün üzerinde e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle, Türkiye’nin önde gelen e-dönüşüm uzmanlarıyla çalışıyoruz.

hakkimizda

Ücret ve Kampanya Bilgileri

Size Uygun Kampanyayı Seçin, Özel Fiyatlarımızdan Yararlanın ...

E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

Kurumsal Başvuru İçin
 • Başvuru Formu - Taahhütname
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri
Bireysel Başvuru İçin
 • Başvuru Formu
 • Taahhütname
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi
 • E-Devlet Uygulamaları
 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
 • Başvuru İşlemleri (YGS,KPSS, LES,Pasaport vb.)
 • EKAP ( Elektronik Kamu Alımları Platformu ) işlemleri
 • e-Haciz Projesi ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) işlemleri
 • POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) işlemleri
 • GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi) işlemleri
 • TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
 • RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) işlemleri
 • Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
 • Marka patent başvuruları
 • Uzlaştırmacı başvuruları
 • Yabancıların çalışma izinleri başvuruları
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 • E-ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi)
 • Kurumlar Arası İletişim Sağlanması (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri)
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kapsamında ticari sicil işlemleri
 • MERNİS ( Kimlik Numarası ) işlemleri
 • e-Reçete Projesi & e-Nabız & TİTCK Projesi ( Sağlık Bakanlığı ) işlemleri
 • e-OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığı) işlemleri
 • DMO (Elektronik satış uygulaması) işlemleri
 • TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işlemleri
 • TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde
 • ÜTS (Ürün Takip Sistemi) işlemlerinde
 • Bilirkişi başvuruları
 • İhracat destek ödemesi başvuruları
 • Yetkilendirilmiş yükümlü başvuruları
 • İhalelere katılım

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır.

Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir.

Veri Bütünlüğü

Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini,

Kimlik Doğrulama

Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini,

İnkar Edilemezlik

Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini,

Delil Sağlama

İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır.

KEP kişiler ve kurumlar arasında resmi ve hukuken geçerliliği olan klasik kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimi elektronik ortama taşıyarak;

 • Gönderi, depolama ve diğer lojistik giderlerinde azalma,
 • Kullanım kolaylığı,
 • Hızlı ve lokasyon bağımsız iletişim imkanı,
 • İş süreçlerinde verimlilik artışı,
 • Takip kolaylığı,
 • Çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

İletişim

footer shape